Okuma Yazma Bilmeyen Öğrenciler Bile Sınıf Geçebiliyor, İşte Sebebi

Okuma Yazma Bilmeyen Öğrenciler Bile Sınıf Geçebiliyor, İşte Sebebi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin sınıf geçmeleri ve kalmaları işlemleri tamamen yönetmelik doğrultusunda yapılmaktadır. Peki okuma yazma bilmeyen öğrenciler nasıl sınıf geçebiliyor? Yönetmelikte Bununla ilgili madde hangisidir? Detaylar haberimizde...

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçme kalma işleri diğer bütün iş ve işlemlerde olduğu gibi yönetmeliklerle düzenlenir.

Sınıf geçme işlemleri ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde çok sıkı kurallara bağlanmışken İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde ilkokul öğrencileri için sınıfta kalma durumu neredeyse hiç yok gibidir.

İlkokul 1'inci 2'nci 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri öğrenim süreleri boyunca artık herhangi bir sınavla muhatap değildir. Bu öğrencilere derslerle ilgili notları iyi, pek iyi gibi sayı ile ifade edilmeyen terimler kullanılarak verilmektedir.

Derslerinde başarısız olduğu öğretmenleri tarafından tespit edilen hatta okuma yazma bile öğrenememiş olan öğrenciler için sınıf öğretmenleri velileriyle durumu görüşür. Öğrenciler ancak velilerinin yazılı izni olması halinde sınıfta bırakılabilir. Bu işlem ilkokul boyunca sadece bir kere yapılabilir.

İŞTE O MADDE

MADDE 31– (1) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

Meb Personel/ ÖZEL HABER

Kaynak:Haber Merkezi