O Sistem Kaldırılıyor Yerine EBYS Geliyor

O Sistem Kaldırılıyor Yerine EBYS Geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıllardır kullanılmakta olan doküman yönetim sistemi artık tarih oluyor. Söz konusu sistem Okullardaki yazışmanın bel kemiğini oluşturmaktaydı. Peki yeni sistem nasıl olacak? Yeni sisteme ne zaman geçilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün kurum ve kuruluşlarda kullanılan doküman yönetim sistemi bütün resmi yazışmaların yapıldığı yerdir.

En üst makamdan gelen yazışmalar il müdürlüklerine oradan ilçe müdürlüklerine en nihayetinde de okullara bildirilir. Elektronik imza sistemi ile imzalanarak hazırlanan yazışmalar ilgili kurumlara bu sistem üzerinden gönderilir.

Bürokrasiyi ve evrak işlerini büyük oranda azaltan DYS yeni teknolojilere cevap verememesi sebebiyle kaldırılacaktır.

Bunun yerine EBYS olarak nitelendirilen yeni sistem kademeli olarak kurum ve kuruluşlarda kullanılmaya başlanacaktır. Yeni sisteme geçiş aşamasında okul yöneticilerine eğitimler verilecek. Söz konusu eğitimlere katılan okul yöneticileri ebys kullanımı ile ilgili yeterli bilgilere sahip olduktan sonra yeni sistem tüm yurtta kullanılacak.

EBYS olarak kısaltılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi için bakanlık https://ebysportal.meb.gov.tr/ linki üzerinden ulaşılacak bir eğitim sitesi hazırlamıştır.

Meb Hocam / ÖZEL HABER

Kaynak:Haber Merkezi