Ders kitapları baştan aşağı yenileniyor!

Ders kitapları baştan aşağı yenileniyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 20 yılda müfredat konusundaki en büyük değişikliği 2024 yılında gerçekleşti. Yeni müfredatın hazırlıkları sürerken %35 seyreltilmiş bir çalışmanın ders içeriklerini nasıl etkileyeceği de merak edildi

Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatın taslak metinini resmi sitesi üzerinden paylaştı. Öğretmenlerin ve akademisyenlerin geri bildirimine açık hale getirilen taslak metninin dışında teknik tüm detaylar yapılacak toplantı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Sadeleşme ve seyreltme çalışmalarının tamamlandığı beceri temelli yeni müfredatta teorik bilginin daha çok uygulanabilir olmasına dikkat edildi.

260 akademisyen ile 700'ün üstünde öğretmenin çalışmalarının bir araya getirildiği yeni müfredatın kademeli olarak uygulanmasına karar verildi. Önce ilkokul 1. sınıf, Ortaokul 5. sınıf ve Lise 9. sınıf öğrencilerine uygulanacak. Ardından kademeli olarak diğer sınıflara geçiş sağlanacak.

Ders Kitapları Sil Baştan Yenileniyor!

Yeni müfredat önümüzdeki yıl itibariyle uygulamaya alınacak. Müfredattaki bu değişiklik ders kitaplarında da yenilenmeyi gerektiriyor. Bugüne kadar okutulan tüm ders kitapları geri dönüşüme verilecek. Yenilenen kazanımlara uygun ders kitapları basılarak öğrencilere ve öğretmenlere dağıtılacak.

Sürecin daha kontrollü ilerleyebilmesi için öğretmenlerin yaz aylarında eğitimden geçmesi planlanıyor. Bakan Tekin tarafından yapılacak duyuru ile öğretmenler yeni müfredatın uygulanış biçimine dair eğitim alacak ve yeni eğitim öğretim yılına daha donanımlı şekilde başlayacak.