Meb açıkladı yeni müfredata göre en önemli ders o ders

Meb açıkladı yeni müfredata göre en önemli ders o ders

Türkiye yüzyılın Maarif modeli olarak isimlendirilen yeni müfredat 26 Nisan Cuma günü kamuoyu ile paylaşıldı. Çok büyük yeniliklerle eğitim sistemimizi revize edecek olan yeni müfredat bir dersin önemine çok büyük vurgu yapmaktadır. İşte o ders...

Yeni müfredatta belirlenen birtakım yenilikler bütün vatandaşların özellikle öğretmenlerin ve öğrencilerin dikkatini çekmektedir.

Ancak bunların içerisinde bir ders var ki bütün derslerin içerisine o dersle ilgili kazanımlar eklenmiştir.
Son zamanlarda geçme notu 50'den 70'e çekilen Türkçe yeni müfredatta da belirtildiği üzere derslerin içerisinde hiç şüphesiz ki en önemlisidir.

Türkçenin doğru kullanılmasını ve gelecek nesillere doğru öğretilmesini misyon olarak belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak dersin işleniş şeklinden kazanımlarına ne kadar köklü bir değişiklik yapmıştır.

Bütün derslerin ana teması içerisine de Türkçenin doğru kullanılması kazanımı eklenmiştir. Yeni müfredat ile birlikte Türkçe dersi artık sadece sınıfta öğretilen bir ders olmaktan çıkacaktır. Türkçe dersi ile ilgili çalıştaylar düzenlenecektir.

Ayrıca dijital anlamda öğrencilerin okuryazarlık becerilerini sergileyebilmeleri amacıyla teknolojiden de yararlanılacaktır.

Tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için okullarda görev yapan Türkçe öğretmenlerine de hiç şüphesiz büyük görev düşmektedir.

Meb Personel/ ÖZEL HABER

Kaynak:Haber Merkezi