Koruyucu aile olan devlet memuruna ne kadar destek verilir?

Koruyucu aile olan devlet memuruna ne kadar destek verilir?

Devlet memurları Kanunu'nda belirtilen hükümlere göre koruyucu aile yolu ile çocuk bakımını üstlenen bir memur ek ödenekten faydalanabilir mi? Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda kanun ne söylüyor? İşte merak edilenler

Mahkeme tarafından korunma kararı alınmış ve korumaya ihtiyacı olan çocuğun bakım ve yetiştirilmesi sürecinde denetim ve gözetim altında koruyucu aileye verilebilmesi mümkün. Böyle bir durumda koruyucu ailenin gönüllü olarak bu faaliyete başvurması gerekiyor.

Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi sürecinde gönüllülük esasına dayalı olarak koruyucu aile olmaya karar veren bir memur için aileye bir ödeme yapılıyor mu?

Çocuğun eğitim, bakım, kurs, yemek, ulaşım gibi farklı ihtiyaçları düşünüldüğünde devletin bu giderler adına toplu bir ödeme yapması gerekiyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Maliye Bakanlığından almış olduğu uygunluk görüşüne göre bu kapsamda yapılacak olan tüm ödemeler üzerinde herhangi bir kesinti de uygulanamıyor.

Koruyucu Aile Yanındaki Çocukların Hakları!

Koruyucu aile yanında bulunan çocuklara her yıl bir kez olmak üzere Eylül ayında okul masrafları için yaş grubuna göre 3 katı ödeme yapılıyor. Koruyucu aile yanındaki çocuklara yıllık giyim masrafının karşılanması için Nisan ve Ekim aylarında 2 katı tutarında ödeme yapılıyor. Koruyucu aile hükmünde olan kişilere memurun aylık katsayısı üzerinden hesaplama yapılarak ödeme yapılıyor.

Çocuklara düzenli olarak verilen harçlık bulunuyor. Bu harçlık okul öncesi çocuklarda 600 TL 1. ve 8. sınıf arası öğrencilere 900 TL, lise ve dengi okulda okuyanlara 1.200 TL, yüksek öğrenime devam edenler için 2.000 TL olarak veriliyor. Çocuğun öz bakımı için doğrudan devlet tarafından koruyucu ailelere bağlanan bu ödemeler nedeniyle memura bu ödemeler dışında ek olarak çocuk yardımı ödemesi yapılmıyor.

Kaynak:Haber Merkezi