Türk eğitim-sen, sözleşmeli öğretmen yönetmeliğine karşı dava açtı!

Türk eğitim-sen, sözleşmeli öğretmen yönetmeliğine karşı dava açtı!

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen), Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliklere karşı yargı yoluna başvurdu. Sendika, özellikle sözlü sınavlara ilişkin hükümlerin iptali talebiyle Danıştay'da dava açtı.

Yönetmelik değişikliği ve tepkiler

14 Mayıs 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, sözleşmeli öğretmen istihdamına yeni düzenlemeler getirdi. Özellikle sözlü sınav başarı puanının KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesi kararı, büyük tepki topladı. Türk Eğitim-Sen, bu düzenlemenin objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığını belirterek, sözlü sınav sisteminin suistimal, ayrımcılık ve adam kayırmacılığa açık olduğunu vurguladı.

Sendikanın açıklamaları

Türk Eğitim-Sen’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14.05.2024 tarih ve 32546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi ile 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe ‘(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenir’ hükmü eklenmiştir. Bilindiği üzere, sözlü sınav sistemi, objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmayan, her türlü suistimale, ayrımcılığa, adam kayırmacılığa açık, denetlenmesi imkânsız bir sınav şeklidir. Bu sebeple, Türk Eğitim Sen olarak sözlü sınava karşı olduğumuzu her platformda dile getirmekteyiz.”

Türk Eğitim-Sen, 2016 yılında yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin hükümlerinin iptali talebiyle daha önce de Danıştay’da dava açmıştı. Sendika, bu dava sürecinde de benzer gerekçelerle sözlü sınav sistemine karşı çıkmıştı.

Türk Eğitim-Sen'in iddialarına göre, sözlü sınav sistemi objektif kriterlere dayanmamakta ve denetlenmesi oldukça zor bir süreç olarak dikkat çekmektedir. Bu sistemin adaletli bir değerlendirme sağlamadığını belirten sendika, sözlü sınavların kaldırılmasını talep etmektedir.

Türk Eğitim-Sen'in açtığı bu davanın sonucu, sözleşmeli öğretmen istihdamı konusunda önemli bir emsal teşkil edebilir. Sendika, öğretmenlerin daha adil ve şeffaf bir değerlendirme sürecine tabi tutulması gerektiğini savunmaktadır.

Not: Bu haber, Türk Eğitim-Sen'in Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik değişikliklerine karşı açtığı davayı konu almaktadır. Öğretmenlerin haklarının korunması ve adaletli bir sınav sisteminin tesis edilmesi amacıyla yapılan bu girişim, eğitim sektöründeki önemli gelişmelerden biridir.