Antalya MEM Norm Fazlası Atamalarında Yine Hata Yaptı

Antalya MEM'in norm fazlası atamaları yine hatalı

11 Aralık 2015 Cuma 09:52
Antalya MEM Norm Fazlası Atamalarında Yine Hata Yaptı

"Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler" haberimizde ilgili mevzuatları inceleyerek sorulara cevap aramış ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde il milli eğitim müdürlüklerince yapılacak işlemleri sıralamıştık.

Antalya MEM norm fazlası aday öğretmenlerin yer değiştirme hakkını yok saymıştır?

Fakat Antalya Mili Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan "Aralık 2015 Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değişikliği Sonuçları Taslak Listesini" incelediğimizde listenin altında NOT: 2-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN 25. MADDESİ GEREĞİ ADAY ÖĞRETMENLERİN ATAMALARI YAPILMAMIŞTIR." notu görülmektedir.

Peki,Aday Olan Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Yapılabilir mi?

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Sınav sonrası işlemler" başlıklı 25. maddesi, 3. fıkrasında; "(3) Aday öğretmenlerin, alanında norm fazlası olması ile sınavda başarısız olmaları nedeniyle yapılacak yer değiştirmeler ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ifade edilen sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeler dışında görev yerleri değiştirilemez. Yerleri değiştirilen aday öğretmenlerin varsa Ek-3'te yer alan Form ile diğer bilgi ve belgeler, değerlendirmede kullanılmak üzere beş iş günü içinde atandıkları eğitim kurumu müdürlüğüne gönderilir." hükümleri bulunmaktadır.

Buna göre norm fazlası aday öğretmenler; norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde duyuru sonrasında, tercihleri alınarak, hizmet puanı üstünlüğüne göre görev yerleri değiştirilebilir.

Norm fazlası aday öğretmenlerin adaylık sürecinden dolayı görev yerlerinin değişmesini istemeyebilirseniz fakat buna dayanak olarak yönetmeliği gerekçe gösteremezsiniz dayanak olarak gösterdiğiniz yönetmelik atanır demektedir. Örneğin, Ben norm fazlası aday öğretmen olsam bir an önce normuma kavuşmak isterim, bir yıl sonra hangi okulların açılacağı belli değil benim yerime neden milli eğitim inisiyatif alarak yer değiştirme hakkımı elimden almaktadır?

Ayrıca Antalya MEM norm fazlası öğretmenlere istediği ilçeyi tercih hakkı vermesine karşılık ilçedeki öğretmene atanma önceliği vermemiştir.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri alınırken Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 3. fıkrasındaki; "Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır." hükümlerine göre işlem yapılır.

Yönetmelik çok açık bir biçimde atamaların öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Buradan hareketle İl MEM'ler öğretmenlere bulundukları ilçedeki boş normları tercih etmeye zorlayamaz. İsteyen istediği ilçeyi tercih eder fakat öncelik ilçedeki boş norma o ilçedeki öğretmenin o ilçedeki diğer norm kadro fazlası öğretmenlerle birlikte hizmet puanı gözetilerek atanmasıdır. Burada o ilçeyi dışarıdan tercih eden norm kadro fazlası öğretmenin hizmet puanı o ilçeye atanmasını sağlamaz o ilçeyi o ilçeden kimse tercih etmemişse o zaman diğer ilçelerden o ilçeyi tercih edenlerin hizmet puanına göre atama yapılır.

Örneğin Antalya İlinin Alanya ilçesinde görev yapmakta olan ve hizmet puanı 100 olan bir norm kadro fazlası Türkçe öğretmeni bu ilçedeki Türkçe normu boş olan bir okulu tercih ettiğinde bu okulu başka bir ilçeden örneğin Manavgat ilçesinden tercih eden 200 puanlı Türkçe öğretmeni olsa bile 100 puanlı Alanya ilçesinde görev yapmakta olan Türkçe öğretmeninin atamasının yapılacağı anlamına gelmektedir.

Kısacası her yerleşim yeri ve her ilçe kendi arasında değerlendirilerek tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar yapılır. Kısacası bir ilçede tercihte bulunan norm kadro fazlası var ise aynı branştan tercihte bulunan başka bir ilçeden atama yapılamaz.

Yani İlçedeki boş kadro öncelikle ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenin hakkıdır.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

İlçeler bazında tercihte bulunan öğretmenlerin her branştan listeleri görev yeri ilçesi, tercih yeri ilçesine göre ayrı ayrı yapılır.

İlçeler bazında tercihte bulunan öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları her ilçe ayrı ayrı olma üzere öncelikle o ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenler dikkate alınarak yapılır. Daha sonra o ilçeyi ilçe dışından tercih eden öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları yapılır. Bu atamalar normal il içi yer değiştirmedeki gibi yapılır.

Örneğin Şereflikoçhisar ilçesinde norm kadro fazlası Türkçe öğretmeni yok ise bu ilçeyi diğer ilçelerden tercih eden norm kadro fazlası Türkçe öğretmenlerinden hizmet puanı fazla olan atanacaktır.

Bu konu birçok ilimizde yanlış uygulanmakta ildeki tüm başvurular alındıktan sonra ilin tamamı aynı anda il içi yer değiştirmede olduğu gibi atamalar yapılmaktadır.

Bu konu yargıya taşınmış ve Adana 2. İdari Mahkemesi 28.06.2005 tarih ve 2004/364 Esas ve 2005/1096 Karar sayılı kararı ile "Osmaniye ili Merkez ilçede norm kadro fazlası Ağaç İşleri Öğretmeni bulunduğundan, bu fazlalık giderilmeden bu branşta yerleşim yeri dışından Düziçi ilçesinden atama yapılmasına ilişkin işlemde de mevzuat ve hukuka uyarlık görülmemiştir" şeklinde her yerleşim yeri ve ilçenin kendi arasında değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle hüküm vermiştir.

Adana 2. İdari Mahkemesi 28.06.2005 tarih ve 2004/364 Esas ve 2005/1096 Karar sayılı kararı için tıklayınız.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Resen Yer Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 5. fıkrasındaki "Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir." hükümlerince; Valiliklerce isteklerine bakılmaksızın herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayan veya tercihlerine atanmayan öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesinde öncelikle özür durumları dikkate alınarak görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları tercih edilmelidir.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Resen Yer Değiştirme işlemlerinde;

A- İlçeler bazında özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin branşlara göre listeleri belirlenir.

Özür durumu olanların ilçelerdeki boş kadrolara atamaları hizmet puanı düşük olandan başlamak suretiyle resen yapılır. Burada özür durumu bulunanların görev yaptıkları yerleşim yeri dışında olan belde ve köylere ataması yapılmayacaktır. Bundan sonra norm kadro fazlası olan özür durumu öğretmen var ise artık bunlar bulunduğu okul/kurumda norm kadro fazlası olarak kalacaktır. Özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenler görev yaptıkları yerleşim yeri dışına atanamaz.

B- İlçeler bazında özür durumu olmayan norm kadro fazlası öğretmenlerin branşlara göre listeleri belirlenir.

İlçe bazında özür durumu olmayanların yer değiştirme işlemleri bulundukları yerleşim yerinde (ilçe merkezinde) hizmet puanı küçük olandan başlamak suretiyle resen atamaları gerçekleştirilir. Bunlardan arta kalan norm kadro fazlası öğretmenler olursa bunlar ilçeye bağlı belde ve köylere atanır. Atamalar bir bütün olarak değerlendirilip hizmet puanı küçük olanlar köylere atanmalıdır. Hizmet puanı yüksek olan beldeye/köye, düşük olan ilçedeki bir okula/kuruma atanırsa bu dava konusu olur ve beldeye/köye atanan hizmet puanı yüksek öğretmen davayı kazanır. Bu duruma dikkat edilmelidir.

Bu işlemler yapıldıktan sonra ilçelerde kalan özür durumu olmayan norm kadro fazlası öğretmenler, diğer ilçelere resen atamaları gerçekleştirilir. Atamalar bir bütün olarak değerlendirilip hizmet puanı küçük olanlar diğer ilçelere atanmalıdır. Hizmet puanı yüksek olan başka ilçeye düşük olan görev yaptığı ilçedeki bir okula atanırsa bu dava konusu olur ve dışarıdaki ilçeye atanan hizmet puanı yüksek olan öğretmen davayı kazanır. Bu duruma dikkat edilmelidir.

Özür Durumu Olan Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Nasıl Yapılır?

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 1. fıkrasındaki; "....il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır." hükümleri nedeniyle norm kadro fazlası öğretmen atamalarında mazeretleri yani özür durumları da dikkate alınmak zorundadır. Bu nedenle özür durumu olan öğretmen bulunduğu yerin dışına resen atanamaz.

Fakat Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü başvuruları almış il bazında hizmet puanlarına göre atamaları yapmıştır. Yönetmelikte öngörülen "..öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere..." hükmü göz ardı edilmiştir.

Bu konuda aynı hatayı Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yapmaktadır. Atamaların iptal edilerek yönetmeliğe uygun atamaların yapılmasını bekliyoruz.

Aslında soruna kulak tıkayan Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüdür.

Yukarıda izahına çalıştığımız konularda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde uygulama birliği bulunmamaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması, okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi için MEB acilen Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri konusunda kapsamlı bir genelge/duyuru/kılavuz çıkarmalıdır.

YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 1 yorum mevcut

  • Öğretmen 4 yıl önce yorumlandı

   lütfen öğretmene biraz saygı... anadolu liselerine dönüşmekte olan okullarda halen daha atama yapılıyor. ve okulun yıllarca görev yapan öğretmenleri norm fazlası oluyor. bakanlık ve milli eğitim müdürlükleri plansız programsız hareket etmesin lütfen. dönem ortasında mutsuz öğretmen, öğrenci ve okullar yaratmanın kimseye faydası yok. lütfen lütfen lütfen

  Hava Durumu
  Tümü Anket
  Nabi AVCI'nın Dile Getirdiği, Yalnızca Şubat Ayında Atama Yapılması Uygulamasını Doğru Buluyor musunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

  SPOR TOTO SÜPER LİG

  Tür seçiniz:
  Linkler
  E-Gazete
  • Sabah Gazetesi
  Karikatür
  • Ve Alo 147'nin Suyu Çıkar
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv